06:05 EST Thứ tư, 12/12/2018
  • Ngày sinh : 03/03/1984
  • Nơi sinh :
  • Ngày vào đảng :
  • Trình độ lý luận chính trị :
  • Điện thoại : 06513.870.987     Số máy lẻ:
  • Di động : 0933.006.788
  • Địa chỉ nhà riêng :
  • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....