05:29 ICT Thứ năm, 13/12/2018
 • Họ và tên : Quách Thị Ánh
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
 • Chức danh chính : Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
 • Chức danh kiêm nghiệm : Thành viên Ban
 • Thuộc phòng ban : Ban Dân tộc
 • Ngày sinh : 31/8/1979
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : trung cấp lý luận Chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0908.685.166
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....