20:01 EDT Thứ tư, 22/05/2019
  • Ngày sinh :
  • Nơi sinh :
  • Ngày vào đảng :
  • Trình độ lý luận chính trị :
  • Điện thoại : 06513.700.639     Số máy lẻ:
  • Di động : 0904.378.700
  • Địa chỉ nhà riêng :
  • Địa chỉ email : trungthachkim@yahoo.com
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....