00:10 EST Chủ nhật, 17/02/2019
 • Họ và tên : Trần Ngọc Trai
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính
 • Chức danh chính : UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Thường trực HĐND
 • Ngày sinh : 14/5/1962
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0913.880.042
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....