19:59 EDT Thứ tư, 22/05/2019
 • Họ và tên : Trần Thị Xuân Hiền
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
 • Chức danh chính : Quản lý Kinh doanh, Phó giám đốc Công ty Mỹ Lệ TNHH
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 04/02/1980
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 06513.778.360     Số máy lẻ:
 • Di động : 0918.256.057
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....