02:14 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Trần Tuyết Minh
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Lịch sử, Thạc sỹ Quản lý Hành chính công
 • Chức danh chính : UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội
 • Chức danh kiêm nghiệm : Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội
 • Thuộc phòng ban : Ban Văn hóa - Xã hội
 • Ngày sinh : 31/8/1969
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp Chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0918.680.569
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email : tuyetminhbp@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....