02:10 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Trương Thị Ngọc Anh
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật Hành chính
 • Chức danh chính : Phó Trưởng phòng Pháp chế Sở LĐ-TBXH tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 26/6/1978
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0983.422.329
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....