02:07 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Võ Quang Thuận
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm : Thành viên Ban
 • Thuộc phòng ban : Ban Kinh tế - Ngân sách
 • Ngày sinh : 10/10/1960
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0918.562.137
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....