06:51 ICT Thứ ba, 18/06/2019
 • Họ và tên : Vũ Thanh Ngữ
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học; Thạc sỹ Chính trị học
 • Chức danh chính : Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 04/02/1976
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0933.504.222
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....