20:00 EDT Thứ tư, 22/05/2019

Ban Dân tộc

Trưởng Ban Dân tộc : Điểu Điều
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Văn hóa
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng ban Dân tộc : Nguyễn Văn Sơn
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.502.239
Địa chỉ email :
Phó Trưởng phòng Pháp chế Sở LĐ-TBXH tỉnh : Trương Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy : Quách Thị Ánh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Trình độ lý luận chính trị : trung cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh : Đào Thị Lanh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Thành viên Ban : Điểu Thiệt
Trình độ chuyên môn : Nông dân sản xuất giỏi
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 0913630941
Địa chỉ email :
Chủ tịch HDDTV Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng : Trần Thanh Phụng
Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính Kế toán
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....