00:51 EST Thứ năm, 14/11/2019

Ban Kinh tế - Ngân sách

TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách : Phạm Công
Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính Kế toán, Cử nhân hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách : Nguyễn Quốc Cường
Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính kế toán
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách : Nguyễn Tiến Tân
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kế toán
Trình độ lý luận chính trị : Cấp cấp Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan dân chính Đảng tỉnh : Nguyễn Thanh Bình
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh : Đỗ Văn Mạnh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp Chính trị
Điện thoại : 06513.999.946
Địa chỉ email :
TUV, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long : Nguyễn Hoàng Thái
Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế Lâm nghiệp
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh : Võ Quang Thuận
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....