18:28 EST Chủ nhật, 16/12/2018

Ban Pháp chế

UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế : Phạm Phước Hải
Trình độ chuyên môn : Đại học Nông lâm chuyên ngành Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Pháp chế : Trịnh Văn Huy
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Pháp chế : Trịnh Thị Hòa
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long : Nguyễn Minh Hợi
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Trình độ lý luận chính trị : Cấp cấp Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng : Trần Văn Lân
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính; Đại học sư phạm
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh : Nguyễn Văn Phương
Trình độ chuyên môn : Cử chính trị
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng phòng Công tác HĐND Văn phòng HĐND tỉnh : Đào Thị Triển
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....