19:58 EDT Thứ tư, 22/05/2019

Ban Văn hóa - Xã hội

UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội : Trần Tuyết Minh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Lịch sử, Thạc sỹ Quản lý Hành chính công
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email : tuyetminhbp@gmail.com
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội : Lê Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm Lý. Đang học Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội : Vũ Thanh Ngữ
Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học; thạc sỹ chính trị học
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Bí Thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ : Trần Quốc Duy
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý giáo dục; Cử nhân tiếng Anh
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Bí thư Huyện Hớn Quản : Nguyễn Thị Xuân Hòa
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cấp cấp Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh : Lã Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng sư phạm; Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh : Dương Văn Tải
Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh : Nguyễn Hồng Trà
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....