08:48 EDT Thứ ba, 23/07/2019

Đại biểu HĐND

Phó Trưởng phòng Pháp chế Sở LĐ-TBXH tỉnh : Trương Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật Hành chính
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy : Quách Thị Ánh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh : Nguyễn Thanh Bình
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Bộ đội, Đại tá Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh : Nguyễn Thanh Bình
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đào tạo cán bộ Trung, Sư đoàn
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách : Phạm Công
Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính kế toán, Cử nhân hành chính
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch : Trần Văn Chung
Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm; ĐH Luật; ĐH Quân sự
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách : Nguyễn Quốc Cường
Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính - Kế Toán
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh : Nguyễn Tiến Dũng
Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy : Nguyễn Văn Dũng
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.881.199
Địa chỉ email :
TUV, Giám đốc sở Khoa học Công nghệ : Hà Anh Dũng
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành Chính
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Bí Thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ : Trần Quốc Duy
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý giáo dục; Cử nhân tiếng Anh
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh : Điểu Điều
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Văn hóa
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Linh mục Chánh xứ Lộc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh : Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm)
Trình độ chuyên môn : Đại học Tôn giáo
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Chơn Thành : Nguyễn Tấn Hải
Trình độ chuyên môn : Cử nhân hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế : Phạm Phước Hải
Trình độ chuyên môn : Đại học Nông lâm chuyên ngành Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh : Huỳnh Thị Hằng
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kỹ thuật Tài nguyên nước
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ Tịch HĐND tỉnh : Trần Tuệ Hiền
Trình độ chuyên môn : Cử nhân hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Quản lý Kinh doanh, Phó giám đốc Công ty Mỹ Lệ TNHH : Trần Thị Xuân Hiền
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.778.360
Địa chỉ email :
TUV, Bí Thư huyện ủy Hớn Quản : Nguyễn Thị Xuân Hòa
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Pháp chế : Trịnh Thị Hòa
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long : Nguyễn Minh Hợi
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Pháp chế : Trịnh Văn Huy
Trình độ chuyên môn : Đại học Luật chuyên ngành Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh : Lã Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng sư phạm; Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bình Phước : Đỗ Thị Thanh Hương
Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế Chuyên ngành Tài chính TD
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.881.007
Địa chỉ email :
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh : Nguyễn Thị Lan Hương
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Khoa học lịch sử
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy : Nguyễn Văn Khánh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân QTKD, Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước : Võ Đăng Khoa
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh : Đào Thị Lanh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường : Lê Hoàng Lâm
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng : Trần Văn Lân
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính; Đại học sư phạm
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội : Lê Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm Lý. Đang học Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy : Nguyễn Văn Lợi
Trình độ chuyên môn : Đại học chuyên ngành Hành chính công
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh : Đỗ Văn Mạnh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội : Trần Tuyết Minh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Lịch sử, Thạc sỹ Quản lý Hành chính công
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.881.580
Địa chỉ email :
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh : Huỳnh Anh Minh
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội : Vũ Thanh Ngữ
Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học; Thạc sỹ Chính trị học
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập : Lê Quang Oanh
Trình độ chuyên môn : Đại học Quân sự
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh : Trần Thắng Phúc
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng : Trần Thanh Phụng
Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính Kế toán
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh : Ma Ly Phước
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh : Nguyễn Văn Phương
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Chính trị
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư : Võ Sá
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh : Điểu Huỳnh Sang
Trình độ chuyên môn : Đại học Văn hóa chuyên ngành Quản lý Văn hóa
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh : Nguyễn Văn Sơn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tin học, Thạc sỹ Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh : Dương Văn Tải
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh : Trần Mỹ Tâm
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách : Nguyễn Tiến Tân
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính-Kế toán
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Giám đốc Sở Y tế : Lê Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh : Đặng Kim Tuyến
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại : 06513.568.381
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh : Trần Thị Ánh Tuyết
Trình độ chuyên môn : Đại học Tổng hợp
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long : Nguyễn Hoàng Thái
Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế Lâm nghiệp
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh : Nguyễn Văn Thành
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Sử - Lưu trữ; Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương : Nguyễn Thị Thảo
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.879.422
Địa chỉ email :
Kỹ sư, Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú : Trần Thị Phương Thảo
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Nông dân SXKD giỏi : Điểu Thiệt
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh : Võ Quang Thuận
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài : Bùi Thị Minh Thúy
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh : Nguyễn Thanh Thuyên
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật; Thạc sỹ Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh : Nguyễn Hồng Trà
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh : Trần Ngọc Trai
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy : Lê Thị Xuân Trang
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh : Nguyễn Văn Trăm
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Khoa học Quân sự
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại : 0651.387947
Địa chỉ email :
Trưởng phòng Công tác HĐND Văn phòng HĐND tỉnh : Đào Thị Triển
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Đồng Phú : Trần Văn Vinh
Trình độ chuyên môn : Đại học Quân Sự
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé : Huỳnh Thị Thùy Trang
Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....