20:07 EDT Thứ tư, 22/05/2019

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

Trưởng phòng : Nguyễn Văn Nguyện
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.639
Địa chỉ email : nvnguyen84@yahoo.com
Phó Trưởng phòng : Huỳnh Thị Thanh Uyên
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.639
Địa chỉ email :
Phó Trưởng phòng : Trương Thị Bích
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.887.696
Địa chỉ email :
Chuyên viên : Lê Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.639
Địa chỉ email : leminhnguyet9@gmail.com
Kế Toán : Hoàng Ngọc Lĩnh
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.887.696
Địa chỉ email :
Chuyên viên : Thạch Kim Trung
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.639
Địa chỉ email : trungthachkim@yahoo.com
Văn thư : Phan Thị Nhạn
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.870.987
Địa chỉ email :
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....