20:06 EDT Thứ tư, 22/05/2019

Thường trực HĐND

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh : Trần Tuệ Hiền
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh : Trần Ngọc Trai
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh : Phạm Công
Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính kế toán, Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh : Trần Tuyết Minh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Lịch sử, Thạc sỹ Quản lý Hành chính công
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh : Phạm Phước Hải
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh : Điểu Điều
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Văn hóa
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh : Nguyễn Văn Thành
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Sử - Lưu trữ; Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.999.927
Địa chỉ email :
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....