15:40 EDT Thứ hai, 25/05/2020

Tổ chức

STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Thường trực HĐND
1 Huỳnh Thị Hằng Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ, Chủ Tịch HĐND tỉnh 14/9/1975 0982009475
2 Trần Ngọc Trai UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 14/5/1962 0913.880.042
3 Phạm Công TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh 16/9/1961 0913.880.038
4 Điểu Điều Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 01/10/1973 0912.244.852
5 Phạm Phước Hải UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 10/10/1962 0987.088.036
Ban Kinh tế - Ngân sách
1 Phạm Công TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 16/9/1961 0913.880.038
2 Nguyễn Quốc Cường Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 31/01/1973 0913.688.515
3 Nguyễn Tiến Tân Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 27/8/1965 0914.126.036
4 Nguyễn Thanh Bình TUV, Chủ tịch Cty TNHH MTV Cao su Bình Phước 02/02/1964 0901.202.626
5 Đỗ Văn Mạnh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 12/10/1975 0983.007.141
Ban Văn hóa - Xã hội
1 Hà Anh Dũng TUV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Uỷ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 14/5/1973 0918143933
2 Vũ Thanh Ngữ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 04/02/1976 0933.504.222
3 Lê Thị Thanh Loan Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Uỷ 20/10/1982 0918.201.082
4 Trần Quốc Duy TUV, Bí Thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ 15/01/1981 0937.729.266
5 Nguyễn Thị Xuân Hòa TUV, Bí thư Huyện Hớn Quản 05/12/1973 0913.643.019
Ban Pháp chế
1 Phạm Phước Hải UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế 10/10/1962 0987.088.036
2 Trịnh Văn Huy Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 24/01/1962 0937.564.667
3 Trịnh Thị Hòa Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 18/10/1980 0979.751.852
4 Nguyễn Minh Hợi TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long 30/4/1972 0913.880.032
5 Trần Văn Lân TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng 5/7/1963 0979.880.036
Ban Dân tộc
1 Điểu Điều Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 01/10/1973 0912.244.852
2 Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 16/09/1977 0918.074.473
3 Trương Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng Người có công Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 26/6/1978 0983.422.329
4 Quách Thị Ánh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 31/8/1979 0908.685.166
5 Đào Thị Lanh TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 15/12/1972 0908.280.009
Đại biểu HĐND
1 Trương Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng Người có công Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 26/6/1978 0983.422.329
2 Quách Thị Ánh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 9/8/1979 0908.685.166
3 Nguyễn Thanh Bình TUV, Chủ tịch Cty TNHH MTV Cao su Bình Phước 12/02/1964 0901.202.626
4 Nguyễn Thanh Bình Bộ đội, Đại tá Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 29/3/1969 0982.343.443
5 Phạm Công TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 16/9/1961 0913.880.038
Lãnh đạo Văn phòng
1 Đỗ Văn Mạnh Chánh Văn phòng 0983.007.141
Phòng Tổng hợp
1 Đào Thị Triển Trưởng phòng 01248.291.713
2 Nguyễn Văn Sáu Phó Trưởng phòng 0919.101.624
3 Nguyễn Thị Lâm Chuyên viên 06/05/1981 0917.960.925
4 Nguyễn Thị Quý Hợi Chuyên viên 0972.944.028
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
1 Nguyễn Văn Nguyện Trưởng phòng 0949.737.025
2 Huỳnh Thị Thanh Uyên Phó Trưởng phòng 0917.454.107
3 Trương Thị Bích Phó Trưởng phòng 14/02/1974 0918.937.878
4 Lê Thị Minh Nguyệt Chuyên viên 13/9/1987 0932.732.655
5 Hoàng Ngọc Lĩnh Kế Toán 17/05/1978 0915.179.234
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....