14:13 ICT Thứ hai, 27/09/2021
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 CHUYÊN ĐỀ V

CHUYÊN ĐỀ: GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THU - CHI NGÂN SÁCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CẤP

06/04/2015 Tải về
2 CHUYÊN ĐỀ IV

CHUYÊN ĐỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG THẨM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

26/03/2015 Tải về
3 CHUYÊN ĐỀ III

CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG THẨM TRA BÁO CÁO DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP XÃ

26/03/2015 Tải về
4 CHUYÊN ĐỀ II

CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA TẠI ĐỊA PHƯƠNG

26/03/2015 Tải về
5 CHUYÊN ĐỀ I

CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG THẨM TRA TÌNH HÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

26/03/2015 Tải về
6 50/QĐ-TTHĐND

Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

22/07/2013 Tải về
7 237 /QĐ-HĐND

Quyết định thành lập Ban biên tập website dbndbinhphuoc.gov.vn

22/07/2013 Tải về
8 236 /QĐ-HĐND

Về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và chế độ nhuận bút, thù lao của website dbndbinhphuoc.gov.vn

22/08/2011 Tải về
9 216/QĐ-HĐND

Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

28/07/2011 Tải về
 

TIN VIDEO

Tài liệu

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....