06:08 ICT Thứ hai, 02/08/2021

Các chỉ tiêu chủ yếu

Thứ sáu - 06/06/2014 09:05
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Tốc độ tăng GRDP %     9,59 9,73 6,38 6,6
2 Cơ cấu kinh tế:
- Nông, lâm, thủy sản -Công nghiệp, xây dựng. -Dịch vụ
%
%
%
          33,8
28,7
37,5
3 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng           42,1
4 Tổng kim ngạch xuất khẩu Tr.USD     700 871 1.113 1.351,9
5 Tổng kim ngạch nhập khẩu Tr.USD     145 286 285 375
6 Tổng thu ngân sách Tỷ đồng     3.658 3.506 3.846 4.553
7 Tổng chi ngân sách Tỷ đồng     5.947 6.926 6.730 6.779
8 Sổ doanh nghiệp thành lập mới trong năm DN           720
9 Mức giảm sinh %o     0,7 0,4 0,4 0,2
10 Tỷ lệ xã phường phổ cập THCS %     100 100 100 100
11 Tỷ lệ phổ cập mầm non 5 tuổi %     51 76 98,1 100
12 Tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi %     81 90 100 100
13 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng %     17 16 14,3 14
14 Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ %     61 61 75 85
15 Số giường bệnh/vạn dân Giường     23 23,5 25 26,5
16 Số bác sỹ/vạn dân Bác sỹ     5,82 6,2 6,5 7,2
17 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế %     60,4 64 72 73,8
18 Số người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc Người     560.348      
19 Tỷ lệ giảm nghèo/năm %     1,5 1 2,5 0,6%
20 Lao động được giải quyết việc làm Người     30.200 31.200 32.200 37.464
21 Tỷ lệ lao động qua đào tạo %     35 38 40 44
22 Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị %     <3,5 <3,5 <3,5 <3,2
23 Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện %     96 97,32 98 98,3
24 Tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh %     87 89 90 91,7
25 Tỷ lệ che phủ rừng (chung) %     62,2 63,98 65,7    66,9
26 Sổ xã đạt chuẩn nông thồn mới         15 12
                 

Báo cáo chi tiết tình hình Kinh tế - xã hội năm 2013;

Tình hình kinh tế xã hội quý I/2014;

Báo cáo tthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014;

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015;

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015;

B
áo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;Tác giả bài viết: DNTT

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....